Necdet Tokatlıoğlu Klasik Türk Müziği Topluluğu Onursal Başkanı Birgin Tokatlıoğlu ve Şef Semra Çıtır Hocamız ile musiki dolu röportaj

necdet tokatlıoğlu

www.safalargetirdiniz.com türk sanat müziği koroları ve duyurularını yayınlayan web sayfamız olarak  2014-2015 sanat yılı içerisindeki röportajlarımıza  İstanbulun çok saygın ve köklü korosu olan NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Onursal Başkanı  ve Necdet Tokatlıoğlunun saygıdeğer hayat arkadaşı ; BİRGİN TOKATLIOĞLU ve NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu  Saygıdeğer şefi Semra ÇITIR  Hocamız. Kendilerine sayfamız olarak bizlere  vakit ayırdıkları için şükranlarımızı sunuyoruz.Ayrıca böylesine önemli bir röportajın gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu saygıdeğer üyesi Aysu KARAKAŞ Hanımefendiye sayfamız olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

BİRGİN TOKATLIOĞLU(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Onursal Başkanı  )

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Birgin Tokatlıoğlu kimdir?

BİRGİN TOKATLIOĞLU (NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Onursal Başkanı  )

22 yaşındaki N. Tokatlıoğlu’na 75 yaşına kadar yoldaşlık eden, ilk hayranlarından olan, ilk bestesini ilk alkışlayan olmaktan mutluluk duyan eşiyim. Şiire ve müziğe olan aşırı sevgim, beni şairliğe götürdü.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Musiki sevdası nereden gelmektedir?

BİRGİN TOKATLIOĞLU (NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Onursal Başkanı  )

Tsm dinleyerek büyüdüm. Sevdim benimsedim. Ailem de çok severdi bu müziği.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Necdet Tokatlıoğlu klasik Türk müziği topluluğunun kuruluş aşamasından bizlere bahsedermisiniz?

BİRGİN TOKATLIOĞLU (NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Onursal Başkanı  )

Onüç yıl bir kuruluşun müzik öğretmenliğini yaptı. Daha sonra öğrencilerinin isteği ile, ismi verilen koro kuruldu. Çalıştırdığı iki koro daha vardı. Vefat ettiği 2008 yılına kadar çalıştı.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Musiki ile bütünleşmek sizce neyi ifade ediyor?

BİRGİN TOKATLIOĞLU (NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Onursal Başkanı  )

Melodilerin gönüllere inmesi, oradaki frekansı yükseltmesi gerek. Biliyorsunuz bazı hastalar, çeşitli makamlardaki şarkılarla tedavi edilebiliyor. Algılayabilmek, hissedebilmek gerek.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Necdet Tokatlıoğlu hocamızın musikiye yaptığı bir çok  beste  değer  kattığını,sayısız eserlerin bestekarı olduğunu musiki severler olarak biliyoruz Hocamızın musikiye bakış açısı  anlayışı ve musiki ile yaşam tarzından bizlere bahsedermisiniz?

BİRGİN TOKATLIOĞLU (NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Onursal Başkanı  )

Ömrünü musıkimizin enginlerinde geçirdi. Sonsuz notaların notasıydı o. Bazı şarkılarının güftesini de kendisi yazmıştır. Musıkimizin her devirde titreyen kalplere erişebileceğini düşünüyordu. Çeşitli makamlarda çeşitli formlarda besteler yaptı. Benimsediği güfteyi cebinden çıkartmaz, defalarca okur, iyice bütünleşirdi. Sonra beste çalışmalarına yönelir, yoğunlaşırdı. Birkaç bestesinin bitiminde birkaç kilo verdiğini gördüm. Kaç bestesi olduğunu bilmezdi. Vefatından sonra Mesam’ın ve benim gayretimle ikiyüze yakın beste toparladık. 2007 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, doğduğu yer olan Güzelbahçe’ye heykelini yaptırdı, bu ona verilen ödüllerin en büyüğüydü.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Sizce iyi bir musiki dinleyicisinin temel nitelikleri neler olmalıdır?

BİRGİN TOKATLIOĞLU (NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Onursal Başkanı  )

Tsm çok çeşitli duyguları anlatmakla birlikte genelde hüznün müziğidir. Pek çok şair ve yazar da hüznün verdiği o tatlı acıyı dile getiriyor. Insan ruhu acıya lakayt kalamaz. Müziğimiz hüznü en asil ve kaliteli şekilde anlatır. Müziği ruhumuzu tamamen rafine ederek, saygıyla dinlemeli ve algıyabilmelidir diye düşünüyorum.

semra çıtır hoca

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Semra Çıtır kimdir.kendinizden ve musikiye olan tutkunuzdan bahsedermisiniz?

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

Musiki icrasına 16 yaşımda başladım.Sevgim,hatta tutkumda o yaşlarda başladı.İlerleyen yıllarda

icra etmenin yanısıra uzun yıllar süren bir musiki tahsili yaptım.önce ALAYLI,sonrasında da

Konservatuara giriş ve şan bölümünden mezuniyet…..

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Necdet Tokatlıoğlu klasik Türk müziği topluluğu  şefi olarak projelerinizden biz musiki gönül dostlarına bahsedermisiniz?

 

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

Necdet Tokatlıoğlu Korosu nu İstanbul dışında da tanıtmak amacıyla konserlerimizi şehir  dışına

taşımak en büyük hedeflerimden biridir.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Necdet Tokatlıoğlu klasik Türk müziği topluluğu şefi olarak sizce iyi bir solistin temel nitelikleri neler olmalıdır?

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

İyi bir solistin sesi,duruşu,giysisi,tavrı ve icrası bir bütün olarak mükemmel olmalıdır….

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Necdet Tokatlıoğlu klasik Türk müziği topluluğu şefi olarak sizce iyi bir topluluğun temel nitelikleri neler olmalıdır?

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

Her işte olduğu gibi Musiki eğitiminde de disiplin şarttır.disiplin eğitimin kalitesini

arttırır.Dolayısıyla iyi eğitim alan bir koronun sahne düzeni,sahne duruşu,sahne performansı da

mükemmel olur.Çok şükür benim korolarım tüm bu özellikleri taşıyor.Hepsiyle gurur duyuyorum.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Sizce bir toplulukta Şef-koro / koro-seyirci/  solist –seyirci diyoloğu nasıl olmalıdır?

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

Korist öğrenmeye gelen kişidir ve temel kurallara uymalıdır,Şefine saygılı olması onun başarısını

yükseltir.Kişilerin bu bilinçle eğitim alması koro ile şef arasında hem duygusal hemde sosyal

ilişkilerin güçlenmesine sebep olur ki bu başarmanın ilk basamağıdır.Şefiyle uyum içinde,

kalbi duygularla çalışan koro ve solistlerde sahnede seyircisinede bu enerjiyi hissettirerek

arseyirciden tam not almaya hak kazanırlar.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

– Necdet Tokatlıoğlu klasik Türk müziği topluluğu şefi olarak repertuar çalışmalarınızda

solist –eser seç iminde dikkat ettiğiniz temel hususlar nelerdir?

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

Solistin ses tınısı,sesin makama uygunluğu ve diksiyonu en çok dikkat ettiğim konulardır.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Kardeş koro projesi kapsamında  konser projeleri  yaptığınız kardeş koronuz varmı?Yurt içi ve yurt dışı konser projeleriniz varmı?

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

Evet bir Kardeş Koromuz var.Kadıköy Belediyesine bağlı olarak çalıştırdığım Nevbahar Klasik

Türk Müziği Topluluğu ile ortak konserler vermekteyiz.Her iki koromda gerçekten birbirlerini

seviyor ve uyum içinde çalışıyorlar.

BERK VARNATOPU(www.safalargetirdiniz.com  Türk sanat müziği web sayfası sahibi/Genel Koordinatörü)

-Türk musikisinin daha iyi gelmesi adına yapılması gereken projeler nelerdir?

 

Semra ÇITIR(NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  Topluluğu Şefi)

-Türkiye’de kaç tane koro var bilmiyorum.Ama emin olduğum bir şey var ki  bu koroların

%70 i günü kurtarmak,insanları eğlendirmek,tabiri caizse gazino müziği yapmak.Koroların çoğu ehliyetsiz,altyapısız,repertuarı zayıf kişilerin ellerinde.

Oysa Amatör Koroların varlık amacı,Musıkimiz gibi derin bir kültürü insanlara öğretmek ve

yaşatmak olmalı.Bunun içinde önce hocaların her anlamda donanımlı olması gerekli.

Ben şef olarak korolarımın başında olduğum sürece kültürümüzü tanıtmaya ve öğretmeye

çalışıyorum.Bundan dolayı vicdanen son derece huzurluyum.Koro arkadaşlarımda öğrenmek

ve en iyisini yapmak için büyük özveride bulunuyorlar.Hepsini çok seviyorum ve nezdinizde

hepsine teşekkür ediyorum.Bu koro NECDET TOKATLIOĞLU Hocamızın kurduğu bir koroydu.

En büyük emelim onun Adını ve Şanını korosuyla yaşatmak.

Saygılarımla..

NECDET TOKATLIOĞLU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ

KORO ŞEFİ

Semra ÇITIR


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s